Werkwijze en aanbod

Intakegesprek

Tijdens een eerste gesprek (€70 / 50 min) wordt jouw hulpvraag beluisterd. Op basis hiervan wordt uitgezocht welke vorm van therapie jou het beste kan helpen. Vervolgens kan een individuele en/of groeps- psychotherapie opgestart worden of wordt gericht doorverwezen naar een collega of andere hulpverlening.

Het Verleden Voorbij

Groepsaanbod voor traumagerelateerde problemen (12 sessies).

Deze reeks is bedoeld voor wie negatieve ervaringen heeft opgedaan of een moeilijke jeugd heeft gehad. Je worstelt met de gevolgen hiervan en hebt moeite om dit achter je te laten:
•    Je bent schichtig, teruggetrokken, prikkelbaar, opvliegend, …
•    Je hebt te kampen met nachtmerries, flashbacks, herbelevingen
•    Je kan je moeilijk concentreren
•    Je ervaart weinig levensvreugde, je voelt je zinloos, betekenisloos

In een reeks van 12 sessies helpen we je op weg om deze moeilijke ervaringen en de gevolgen ervan achter je te kunnen laten. Niet door ze weg te duwen, maar door ze aan te pakken. Er wordt dan ook gevraagd aan alle deelnemers om iets van hun eigen verhaal met de groep te delen. Je hoeft niet jouw volledige verhaal te delen, maar wel bereid zijn iets van inkijk in jezelf en jouw leven te geven.

De eerstvolgende reeks in Wevelgem (praktijk Sherpa) start op dinsdagnamiddag 5 maart van 15u30 tot 17u00.
De eerstvolgende reeks in Kortrijk (cgg Mandel & Leie) start op woensdagvoormiddag 19 juni van 9u00 tot 10u30.

 

Groepstherapie

In groepspsychotherapie (€25/ 90 min) ga je wekelijks in gesprek met de groepsgenoten (6 tot 8 deelnemers) rond alle thema’s die je bezighouden. Er wordt gevraagd zo vrij mogelijk te spreken en alles te delen wat er in je opkomt. Alle mogelijke onderwerpen zijn toegelaten. Door het zo vrij mogelijk spreken in interactie met anderen kan je jezelf beter en dieper leren kennen en begrijpen. Tijdens groepstherapie kan het verhaal van anderen inspirerend zijn en helpen de woorden de vinden voor jouw eigen verhaal. Groepsleden kunnen een steun zijn, helpen begrijpen, je een spiegel voorhouden of je confronteren met jezelf en terugkerende patronen, dit alles in het veilige klimaat van het groepsgebeuren.

Het doel van groepstherapie is zoals in individuele psychotherapie niet louter een verlichting of opklaring van de klachten die je ervaart. Er wordt ook gestreefd naar het beter opgewassen zijn tegen toekomstige frustraties of ongemakken die met het leven gepaard gaan.

Deze groepstherapie wordt samen met mijn collega Filip Vanneste (sites.google.com/site/filipvannestepsycholoog) georganiseerd en vindt plaats in Wevelgemstraat 13 te Lauwe.

Individuele therapie

In psychoanalytische psychotherapie (€60 / 50 min) wordt er gevraagd zo vrij mogelijk te spreken en alles te delen wat er in je opkomt. Alle mogelijke onderwerpen zijn toegelaten. Door het zo vrij mogelijk spreken kan je jezelf beter en dieper leren kennen en begrijpen. Doorheen dit spreken proberen we zicht te krijgen op jouw huidige problemen en hoe deze ontstaan zijn en voortbestaan. We gaan op zoek naar de wortels van het probleem om deze aan te pakken zodat jouw toekomst er anders uit kan zien. Veelal hebben mensen geleerd hun leven op een bepaalde manier te leiden, die echter naarmate de tijd verstrijkt niet meer functioneel blijkt te zijn. We proberen dan ook inzicht te verwerven in de zich herhalende patronen doorheen jouw gedachtegang en gedragingen zodat je er controle over kan krijgen en je er niet door overgenomen wordt.

Door deze manier van werken wordt een (psychoanalytisch) proces op gang gebracht dat doorwerkt tussen de sessies door en ook na afloop van de therapie. Om dit proces voldoende op gang te brengen wordt gewerkt met wekelijkse sessies.

Psychoanalytische therapie stelt daarnaast ook tot doel de bomen door het bos te kunnen zien. Door de juiste woorden te vinden voor jouw beleving kunnen moeilijke, verwarrende en overspoelende gedachten, herinneringen of gevoelens draaglijker worden. Tijdens de gesprekken wordt gezocht hoe we de emotionele lading van jouw moeilijkheden het beste kunnen (be)vatten. Door tot doorleefd (en dus niet louter rationeel) inzicht te komen in jezelf kan je jezelf beter begrijpen en beter verwoorden en word je meer in staat gesteld bewustere keuzes te maken in het leven, wat tot veranderingen in jouw innerlijke wereld kan leiden alsook in jouw dagdagelijkse (sociale) leven.